Om oss

Vi är familjen Persson och bor i Vankiva utanför Hässleholm i den nordöstra delen av Skåne. 

Sven, Lollo och vår röda setter Rufus. En helt vanlig familj med stort natur- och miljöintresse och med ambitionen att bedriva ett levande jord- och skogsbruk!

När vi fick möjlighet att köpa tillbaka den mark som en gång tillhört gården, hade vi en gård stor nog för att bli självförsörjande och med möjlighet att återställa de kringliggande markerna till ett hållbart och småskaligt jord- och skogsbruk.

Arbetet är i full gång. Vi har avverkat granskog och ersatt med ädellöv och tall, med omsorg restaurerat igenvuxna hagmarker och skogsbete. Eftersom vi valt att inte ha djur (i alla fall inte just nu) samarbetar vi med en närliggande eko-gård som med sina kor kan hjälpa oss att hålla markerna öppna. I gengäld får vi halm och gödsel till vår grönsaksodling.

Odlat grönsaker har vi gjort i många år. Men bara till oss själva och våra nära och kära. Nu med tillgång till odlingsmark formulerades vår affärsidé:

Att driva ett levande småskaligt jordbruk som producerar och säljer lokalproducerade, smakrika och giftfria grönsaker